Intake
Elk behandeltraject bij een BMC-praktijk begint met een intake. De intake bestaat uit een anamnese, een voormeting en een evaluatie. Tijdens de anamnese brengt de therapeut de klachten van de cliënt duidelijk in kaart. Afhankelijk van de klachten kan de cliënt gevraagd worden om een aantal korte vragenlijsten in te vullen. Na het intakegesprek wordt de hersenactiviteit gemeten. De hersenactiviteit wordt gemeten in rusttoestand (ogen open en ogen dicht) en tijdens het uitvoeren van één of meerdere taak. Na de meting worden de resultaten samen doorgenomen. Indien er sprake is van afwijkende hersenactiviteit die overeenkomt met de klachten, vormt dit een indicatie voor behandelingen met neurofeedback.

Behandelingen
Voor neurofeedbackbehandelingen komt de cliënt in het begin wekelijks naar een BMC-locatie waar hij wordt aangesloten op de neurofeedbackapparatuur. Per sessie worden meerdere neurofeedbackrondes uitgevoerd waarbij de cliënt zijn eigen hersenactiviteit in de vorm van een animatie ziet. Indien de hersenactiviteit positief verandert, reageert de animatie ook positief. Op deze manier kan de cliënt zijn eigen hersenactiviteit trainen. De trainingen duren gemiddeld een half uur en bestaan uit verschillende spelronden, variërend van één tot meerdere minuten. Na drie trainingen beslist de therapeut of het zinvol is om verder te gaan. Indien de therapeut in de eerste drie trainingen geen effect ziet op de hersenactiviteit, zal met trainen gestopt worden. Indien er wel een effect zichtbaar is, zal na drie keer worden besloten de training in de praktijk voort te zetten.
Na elke trainingssessie vindt een korte evaluatie plaats. Na tien tot 15 trainingen vindt er een uitgebreide evaluatie plaats. De therapeut bekijkt of de hersenactiviteit nog steeds op de wenselijke manier verandert en evalueert samen met de cliënt de gedragsmatige veranderingen. Merkt de cliënt reeds de eerste veranderingen en ziet de therapeut nog steeds verbeteringen in hersenactiviteit, dan zal met trainen worden doorgegaan.
Hoeveel behandelingen die de cliënt in totaal nodig heeft, is afhankelijk van de klachten, de hersenactiviteit en de mate waarin de cliënt op de trainingen reageert. In het begin zullen de trainingen wekelijks zijn, de frequentie wordt gedurende het traject echter afgebouwd. Indien de cliënt een groot aantal trainingen nodig heeft, zullen er gedurende het traject meerdere uitgebreide evaluaties plaatsvinden, eventueel met een uitgebreide hersenmeting.

Nameting
Het behandeltraject wordt afgesloten met een nameting. De procedure van de nameting is gelijk aan de procedure van de intake. Hierdoor is de behandelaar in staat om de resultaten van de intake met de nameting te vergelijken. De resultaten van de intake, behandelingen en nameting worden vastgelegd in een verslag.

 

 

voor wie? behandeltraject evidence based kosten & vergoeding  

 

AddThis Social Bookmark Button
JT Fixed Display