BMC en de medewerkers van BMC zijn betrokken bij diverse onderzoeksprojecten. Onderstaande lijst geeft een overzicht van een aantal van de projecten. Voor meer informatie over de inhoud van de projecten kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van BMC.


Samenhang tussen zuurstofgehalte en hersenactiviteit.
Onderzoeker BMC: Anique Driessen.
Partner: School of Life Sciences, Movement Science Group, Oxford-Brookes University
Inhoud: Met behulp van gelijktijdige metingen van hersenactiviteit (EEG) en hemoglobine met/zonder zuurstof in hersengebieden (Near InfraRed Spectroscopy) wordt onderzocht op welke manier de activiteit van bepaalde hersengebieden samenhangt met de doorbloeding.
 

Analyse van de dynamiek van hersenactiviteit bij psychopathologieën
Onderzoeker BMC: Björn Crüts 
Partner: Department of Mathematics, Imperial College London
Inhoud: Door het analyseren van de rustactiviteit van de hersenen wordt met behulp van nieuwe analysetechnieken de hersenactiviteit bij personen met psychische klachten vergeleken met de activiteit van personen zonder klachten.


QEEG-patronen bij depressie
Onderzoeker BMC: Anica Eurelings
Partners: Pascal Römkens, Afdeling Medische Psychologie, Atrium Medisch Centrum (Brunssum).
Inhoud:Mensen met stemmingsstoornissen hebben vaak afwijkende QEEG-profielen. In dit project wordt bekeken welke invloed factoren zoals soort depressie en medicatie hebben op het QEEG-profiel.


QEEG als diagnostisch hulpmiddel bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen
Onderzoeker BMC: Anica Eurelings, Anique Driessen
Partners: Ton Haagen, Afdeling Kinderneurologie, Viecuri Medisch Centrum Venlo.
Inhoud: Bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen kunnen veranderingen zichtbaar zijn in de hersenactiviteit. Dit project heeft ten doel de meerwaarde van QEEG in het onderscheiden van de diverse stoornissen in de ontwikkeling van het kind te onderzoeken.


Hersenactiviteit bij klassieke improvisatie
Onderzoekers BMC: Anica Eurelings, Björn Crüts, Anique Driessen
Partners: David Dolan, Guildhall School of Music & Drama, London; Henrik Jensen, Department of Mathematics, Imperial College London.
Inhoud: Een selecte groep klassiek geschoolde professionele musici maakt gebruik van improvisatietechnieken bij klassieke muziek. In dit project wordt bekeken of binnen en tussen musici de hersenactiviteit verschillend is tussen normale uitvoering en geïmproviseerde uitvoering van klassieke muziek.

 
Ontwikkeling van een diagnostische test bij Traumatic Brain Injury (TBI)
Onderzoeker BMC: Björn Crüts
Partners: Luis Diaz Santa, Department of Optometry and Visual Science, City University London.
Inhoud: TBI gaat samen met veranderingen in de hersenen en ogen. De combinatie van metingen van oogaccomodatie en hersenactiviteit wordt onderzocht als mogelijk aanvulling op de huidige diagnostiek.


QEEG-profielen bij autisme
Onderzoeker BMC: Björn Crüts
Partner: International Islamic University Malaysia
Inhoud: Kinderen en volwassenen met autisme vertonen afwijkend QEEG in rust en tijdens het observeren van motoriek. Met speciale berekeningen wordt in dit project onderzocht in hoeverre deze meetcondities onderscheidend kunnen zijn voor de diagnostiek van autisme.

 

Onderzoeken uitgevoerd met de BIMEC


Crüts, B., Van Etten, L., Törnqvist, H., Blomberg, A., Sandström, T., Mills, N. & Borm, P. (2008) Exposure to diesel exhaust induces changes in EEG in human volunteers. Particle and Fibre Toxicology, 5, 4.

Khosrowabadi, R., Quek, C., Keng, K.K., Tung, S.W., & Heijnen, M. (2011). A brain-computer interface for classifying EEG correlates of chronic mental stress. Proceedings of International Joint Conference on Neural Networks. 757-762.

Khosrowabadi, R. & Wahab, A. (2010). Classification of EEG correlates on emotion using features from Gaussian mixtures on EEG spectogram. Proceeding 3rd International Conference on ICT4M. E-103-E107.

Nor, N.M., Wahab, A., Kamaruddin, N. & Majid. H. (2011). Pre-post accident analysis relates to pre-cursor emotion for driver behavior understanding. Recent Researches in Applied Informatics and Remote Sensing, ISBN: 978-1-61804-039-8.

Othman, M. & Wahab, A. (2010). Affective face processing analysis in autism using electroencephalogram. Proceeding 3rd International Conference on ICT4M.E-23-E27.

Rahnuma, K.S., Wahab. A., Majid, H. & Crüts, B. (2011). Analyzing brain activity in understanding cultural and language interaction for depression and anxiety. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 27, 299-305.

Razali, N. & Wahab. A., (2011). Dynamical analysis of critical features in EEG for motor imitation among autistic children. Recent Researches in Education. ISBN: 978-1-61804-040-4.

Razali, N. & Wahab. A. (2010). Motor movement for autism spectrum disorder (ASD) detection. Proceeding 3rd International Conference on ICT4M. E-90-E95.

Full text artikelen zijn beschikbaar op aanvraag.

 

 

 

partners apparatuur onderzoek brainmarker
AddThis Social Bookmark Button
JT Fixed Display