Het is van groot belang dat neurofeedback wordt uitgevoerd door therapeuten die een gedegen theoretische en praktische kennis hebben op diverse gebieden zoals (neuro)fysiologie, (Q)EEG en neurofeedback. Voordat u praktijkhouder bij BMC kunt worden, dient u daarom eerst de opleiding tot neurofeedbacktherapeut te volgen. Deze wordt vanaf mei 2013 verzorgd door Hogeschool Zuyd en is NVAO geaccrediteerd voor hoger onderwijs.


Opbouw opleiding

De opleiding tot neurofeedbacktherapeut bestaat uit 10 lesdagen. Tijdens de opleiding komen diverse onderwerpen aan bod die betrekking hebben op het meten en behandelen van hersengolven. Voor de opleiding is er een inhoudelijk handboek: ‘QEEG en neurofeedback’ dat de leidraad vormt van het opleidingstraject. De meest recente wetenschappelijke artikels over QEEG en neurofeedback vormen de basis van dit handboek. De volgende onderwerpen worden tijdens de scholing behandeld:

1.  Introductie (Q)EEG en neurofeedback / Intake, behandeltraject en nameting
2.  Neuroanatomie en neurofysiologie
3.  Signaalanalyse
4.  Depressie en angststoornissen
5.  Moeheid en slaapproblematiek 
6.  Ontwikkelingsstoornissen
7.  Stress en burn-out
8.  Centraal neurologische aandoeningen
9.  Hoofdpijn
10. Praktijkvaardigheden en casuïstiek 
 
De behandeling van de theorie zal aangevuld worden met praktische vaardigheden en voorbeelden aan de hand van casussen. Hogeschool Zuyd heeft een digitale leeromgeving, Blackboard, waar de literatuur voor elke les gevonden kan worden.
Aan het eind van de opleiding dient de cursist extra praktische vaardigheden te ontwikkelen in de vorm van een stage. Hierbij wordt in een bestaande praktijk geoefend met proefcliënten, meegekeken met neurofeedbackbehandelingen en worden cliënten onder supervisie van een ervaren therapeut behandeld. Dit zorgt ervoor dat elke nieuwe therapeut goed voorbereid is voordat men in een eigen praktijk aan de slag gaat. De opleiding wordt afgerond met een examen. Bovendien wordt van de cursisten verwacht dat ze een scriptie schrijven waarin casussen vanuit de praktijk nader worden toegelicht. De opleiding is een Minor binnen de opleiding Biometrie en na succesvolle afronding zult u een certificaat ontvangen. Een minor staat gelijk aan 15 European Credits (ECTS). Wilt u weten wanneer de eerstvolgende opleiding start? Kijk dan bij nieuws & agenda.

 

opleiding

toelatingseisen

nascholing

praktijkstart

kwaliteitskeurmerk

actuele vacatures

 

AddThis Social Bookmark Button
JT Fixed Display