Er wordt ontzettend veel onderzoek gedaan naar QEEG en Neurofeedback. Om de beste behandeling aan te kunnen bieden dient u als neurofeedbacktherapeut op de hoogte te zijn en te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Hierom verzorgt BMC meerdere nascholingen per jaar die alle gecertificeerde praktijkhouders dienen te volgen. De inhoud van de nascholing wordt enerzijds bepaald door nieuwe ontwikkelingen, maar anderzijds ook door de wensen van praktijkhouders. De nascholing vindt 4 keer per jaar plaats en is geaccrediteerd door diverse beroepsverenigingen. Ook organiseert BMC elk jaar een meerdaagse Summer School met een gevarieerd interactief programma. Op regionaal niveau worden periodiek intervisiebijeenkomsten georganiseerd waarbij praktijkhouders onderling informatie uitwisselen.

opleiding

toelatingseisen

nascholing

praktijkstart

kwaliteitskeurmerk

actuele vacatures
AddThis Social Bookmark Button
JT Fixed Display