Hersenmeting

De hersenen bestaan uit miljarden zenuwcellen die met elkaar communiceren via stroompjes. Al deze stroompjes samen vormen elektrische signalen die aan de buitenkant van het hoofd gemeten kunnen worden. Een registratie van deze elektrische activiteit van hersenen wordt een EEG (Elektro-Encephalo-Grafie) genoemd. De zenuwcellen in de hersenen communiceren met elkaar via verschillende soorten hersengolven, variërend van langzame golven tot snelle golven. Door met de  EEG-signalen uit de hersenen te rekenen is het mogelijk om het aandeel van deze verschillende hersengolven in de activiteit van de hersenen te bepalen, dit wordt een QEEG genoemd. De berekening is te vergelijken met het luisteren naar een muziekorkest. Wanneer we een orkest horen spelen, horen we diverse instrumenten tegelijkertijd. Hierdoor krijgen we een indruk van het totale muziekstuk, te vergelijken met het EEG. Wanneer we ons echter concentreren op de individuele instrumenten, is het mogelijk om bijvoorbeeld bassen (lage tonen) en klarinetten (hoge tonen) van elkaar te onderscheiden en kunnen we horen welke intrumenten te hard of te zacht spelen. Door middel van een (Q)EEG-meting kunnen we kijken of de hersengolven te snel of te langzaam zijn. De hersengolven hebben benamingen gekregen van letters uit het Griekse alfabet, zoals delta, theta, alfa en beta. Het (Q)EEG vormt de basis voor neurofeedback.

 

Een hersenmeting in de praktijk

Om hersenactiviteit te meten worden eerst elektrodes op het hoofd geplaatst. Het aantal elektrodes en de plek waar ze geplaatst worden hangt af van uw klachten. De hersensignalen die gemeten worden, zijn zeer klein omdat ze door de schedel en de huid moeten komen. Om toch signalen van goede kwaliteit te meten moet de huid waar de elektrodes komen, worden schoongemaakt. Dit gebeurt met speciaal voor EEG ontwikkelde scrubgel. Vervolgens worden de elektrodes gevuld met een gel die zorgt voor een goede geleiding van de hersensignalen en dat de elektrodes op de hoofdhuid blijven plakken. Het aanbrengen van de elektrodes is geheel pijnloos. De elektrodes worden via een kastje verbonden met de meetapparatuur die weer aangesloten is aan een computer, zodat de EEG-signalen kunnen worden gemeten en geanalyseerd. Om een zo goed mogelijke weergave te krijgen van de hersenactiviteit in verhouding tot de klachten, bestaat een QEEG-meting bij BMC uit een meting in rust met de ogen gesloten, met de ogen geopend, en tijdens één of meerdere taken.

 

normale patronen

afwijkende patronen

apparatuur

 

JT Fixed Display