Neurofeedback

Neurofeedback is een behandelmethode waarbij afwijkende hersenactiviteit getraind wordt om klachten te verminderen. De behandeling is gebaseerd op het gegeven dat bepaalde psychische klachten gepaard gaan met afwijkende hersengolven. Neurofeedback bestaat uit het laten zien van de afwijkende hersenactiviteit aan de cliënt. Bij een neurofeedbackbehandeling wordt u aangesloten aan apparatuur waarmee hersengolven worden gemeten. Door de behandelaar zullen doorgaans twee elektrodes op het hoofd worden geplaatst: één elektrode op de plaats op uw hoofd waar behandeld zal worden en één zogenaamde referentie-elektrode. De afwijkende hersengolven worden via een beeldscherm aan u getoond waardoor u continu uw eigen hersenactiviteit ziet (feedback). De feedback varieert van een balk die van hoogte verandert tot animaties waar bijvoorbeeld een auto beweegt op basis van de hoogte van hersengolven. Ook kunt u uw eigen favoriete DVD meenemen waar dan vervolgens mee getraind wordt.
Als een hersengolf op een bepaald moment te veel aanwezig is, ziet u dat onmiddellijk als negatieve feedback op het beeldscherm. Het balkje wordt bijvoorbeeld kleiner, de auto gaat links rijden of het beeldscherm van de film wordt heel klein zodat u minder van de film ziet. Zodra de hersengolf weer normale waardes heeft, verloopt de animatie beter en krijgt u positieve feedback. Het balkje wordt weer groter, de auto gaat rechts rijden of het beeldscherm van de film wordt groter waardoor u weer meer van de film ziet.
U dient zich te verheugen zodra de animatie beter verloopt en de hersenen dus beter functioneren. Hierdoor wordt een leerproces gestart waarbij de hersenen zelf leren om beter geactiveerd te zijn. De hersenen leren de toestanden van betere activiteit vast te houden. Hoe vaker neurofeedback wordt uitgevoerd, hoe beter de veranderingen in de hersenen worden vastgelegd. Het effect van neurofeedback is echter niet alleen zichtbaar als veranderde hersenactiviteit, maar ook als betere prestaties van de hersenen en minder klachten.

Bijwerkingen
Er zijn geen bijwerkingen bekend van de therapie. Wel komt het vooral tijdens de eerste behandelingen voor dat cliënten moe zijn na de behandeling. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de cliënt zich gedurende een half uur dient te concentreren op de feedback. Meestal wordt dan ook begonnen met korte rondes feedback van 1 minuut. Tussen de rondes heeft de cliënt kort pauze. In de loop van de behandelingen wordt de rondeduur aangepast.

Effectiviteit van neurofeedback
Steeds meer wetenschappelijke studies tonen de effecten van neurofeedback aan. Bij ziektebeelden zoals ADHD, depressie en epilepsie zijn de positieve effecten reeds meerdere malen aangetoond. Recent onderzoek beschrijft ook de effecten bij autisme, geheugenproblematiek, migraine, angststoornissen en obsessief compulsieve stoornis. Een overzicht van de doelgroepen waarbij neurofeedback als effectieve behandelmethode ingezet kan worden, vindt u bij ‘Voor wie?’.

 

 

BMC patienten_voor wie

Waar nietwaar

Ervaringen

apparatuur

JT Fixed Display